9.Sınıf Tarih 1.Ünite Çalışma Notları

9.Sınıf Tarih 1.Ünite Çalışma Notları

Tarih nedir ?

İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetini inceleyen bilim dalıdır .

Tarihçi kimdir ?

Tarih bilimiyle uğraşan kişilere denir .

Olay nedir ?

Kısa sürede olup biten başlangıcı ve sonu belli olan durumlara denir .

Olgu nedir ?

Uzun süre içerisinde gerçekleşen değişikliklere denir .

Belge nedir ?

Bir olayın yada olgunun yazılı ispatıdır .

Arşiv nedir ?

Tarihi belgelerin saklandığı yerdir .

Kaynak nedir ?

Tarihe delil olabilecek her türlü bilgi ve belgedir.

Çağ nedir ?

Tarihteki önemli olaylar belirten zaman aralığıdır.T

Takvim nedir ?

Tarihteki gelişmeleri zaman sıralamasına göre büyükten küçüğe sıralanmasına denir .

Milat nedir ?

Hz.İsa’nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcıdır .

Hicret nedir ?

E-Okul Öğretmen,E Okul Yönetim İşlemleri

e Okul, e-Okul, e okul öğrenci giriş, e okul öğretmen not girişi, e-Okul Veli Bilgilendirme, e Okul meb, e-Okul Veli, e karne, e okul öğretmen, e okul öğrenci, e-Okul karne, e-Okul giriş, e-okul yönetim, e okul not değiştirme, e okul kayıt

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


E okul öğretmen, MEB e okul öğretmen girişi

E-OKUL VELİ,E-OKUL ÖĞRENCİ BİLGİ

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi aynı zamanda, E-Okul Öğrenci Bilgilendirme sitemi olup her ikisi de aynı yerden giriş yapılmaktadır.e-okul vbs,eokul veli,eokul veli bilgilendirme,e okul öğrenci,e okul öğrenci işleri,e okul öğrenci bilgi sitemi olarak yapılan tüm aramalar aynı yerden yapılmaktadır.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul Öğrenci Bilgileri Giriş ve Sorgulama
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde öğrencilere ait pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi bünyesindeki bilgiler 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla Sınav Bilgileri, Öğrenci Bilgileri ve Seçmeli Ders Seçim İşlemleri şeklindedir.

Liselerde Uygulanacak Yeni Not Sistemi

Liselerde Uygulanacak Yeni Not Sistemi
Liselerde Uygulanacak Not Sistemi

Liselerde Uygulanacak Not Sistemi. 7 Eylülde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde not sistemi tamamen değişti. E-okulda yayımlanan duyuruyla sözlü notu alanı kaldırıldı.

7 Eylülde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde not sistemi tammen değişti. E-okulda yayımlanan duyuruyla sözlü notu alanı kaldırıldı.

E-okulda 6 sınav notu, 3 performans notu, 3 uygulama 1 proje alanı ayrılacakmış. Kopya çeken öğrenciye sınav notu olarak K yazılacakmış, sınava mazeretsiz girmeyen ya da performans çalışmasını getirmeyen öğrenciye G yazılıp sınav notuna dahil edilecek.

Sayı :84037561/200/2705339 27/09/2013
Konu Yönetmelik Uygulamaları

İŞLEM GRUP BASKANLIĞINA

Ílgi: 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Lisede sınıf geçme notu 50, Devamsızlık 10 Gün

Lisede sınıf geçme notu 50, Devamsızlık 10 Gün
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanan ve güncellenen ortaöğretime geçiş sistemine yer verilen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı. Başarı puanı 45'ten 50 puana yükseltildi. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlendi.

Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, yönetmelik değişikliğiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretimle ilgili 11 yönetmelik ve 4 yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümlerinin sadeleştirilip güncellendiğini, 227 madde ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir çatı yönetmelik altında toplandığını belirtti.

E okul Yıl Sonu Başarı Notu Tespiti

E okul Yıl Sonu Başarı Notu Tespiti
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

Bir dersin yıl sonu puanı ve notu (5)

Madde 29 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin yıl sonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

E okul Dönem Notlarının Tespiti mevzuat

E okul Dönem Notlarının Tespiti mevzuat
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Notlarının Tespiti

Dönem puanı ve notu (4)

Madde 27 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. (Ek cümle:1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.

E okul not çizelgesi ve öğrenci karnesi, mevzuat

E okul not çizelgesi ve öğrenci karnesi

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi(17)

Öğretmen Not Defteri

Madde 24 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG)

Not Çizelgesi

Madde 25 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.

Öğrenci Karnesi

Madde 26 — Dönem sonlarında öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere karne verilir. Karnelerin verilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;

E okul Puan, Not Değerlendirme mevzuatı

E okul Puan, Notla Değerlendirme mevzuatı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ölçme ve Değerlendirme

BİRİNCİ BÖLÜM

Puan, Notla Değerlendirme(10)

Puan, Notla Değerlendirme (10)

Madde 16 — Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır.

İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı.(1.2.2007/26421 RG)

Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan Not Derece
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer

9.Sınıf Kimya 1. Yazılı Çalışma Notları

9.Sınıf Kimya 1. Yazılı Çalışma Notları
1. Simya, bilimsel çalışma metotlarıyla çalışan bir bilim dalıdır. (D) (Y)
2. Demir (II) Sülfat ile NaCl birlikte damıtılırsa kezzap elde edilir. (D) (Y)
3. Aristo'ya göre soğuk ve ıslak bütün maddeler su elementinden oluşmuştur. (D) (Y)
4. Kimyasal bir tepkimede tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı tepkimeden çıkanlara her zaman eşittir. (D) (Y)
5. Simya, insanoğluna uzun yaşamın kapılarını açacak ölümsüzlük iksirini bulma uğraşlarıdır. (D) (Y)
6. Proton, nötron ve elektron simyacılar tarafından keşfedilen atom altı parçacıklardır. (D) (Y)
7. Ebubekir El Razi, Türk - İslam dünyasında simya ile uğraşan bilginlerden biridir. (D) (Y)
8. Simyacılara göre en iyi yanabilen maddeler filojiston bakımından en fakir maddelerdir. (D) (Y)
9. Kimya; maddeyi, maddenin yapısını ve maddeler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır. (D) (Y)

e Okul 1. Yazılı Notları

e Okul 1. Yazılı Notları
İlkokul, ortaokul ve liselerde 2013-2014 eğitim öğretim yılı 1. yazılılar başlamış durumda. Kasımın 2.haftasına kadar birinci yazılılar sona erecek.
Öğretmenler yaklaşık bir hafta ortalama ile yazılı sınavlarını okumaktadırlar.
Sınav yazılı sorularına öğrencilerin verdiği cevaplar öğretmenler tarafından değerlendirilip sonuçlar e okul sistemine işlenecektir.
E okul not giriş sistemi üzerinden birinci yazılılar işlenecek.

Bu demek oluyor ki 2013 yılı kasım ayının son haftası birinci yazılı notları ekol veli bilgilendirme sistemi üzerinden veliler ve öğrenciler tarafından görülebilecektir.

e okul ders notlarını öğrenme

E Okul Karne ve Öğrenci Başarı Belgeleri Örneği

E Okul Karne ve Öğrenci Başarı Belgeleri Örneği

Karneler "İlköğretim Öğrenci Karnesi" ve "Ortaöğretim Öğrenci Karnesi" olmak üzere iki çeşit tasarlanmıştır.Karnelerin iç yüzeyinde ve öğrenci başarı belgelerinde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.Karneler ve öğrenci başarı belgelerine http://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Karne ve Öğrenci Başarı Belgeleriyle ilgili yazı (Pdf dosyası)
İlköğretim Karnesi Okul İsimli (örnek ) (Ek-1) (Pdf dosyası)TIKLAYINIZ

İlköğretim Karnesi Okul İsimsiz Örneği(EK-2).pdf)TIKLAYINIZ

e‐Okul Sistemi Güvenlik Uyarısı

e‐Okul Sistemi Güvenlik Uyarısı
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bilişim sistemleriyle ilgili işlenen suçlar tanımlanmıştır. Buna göre;
“Bilişim sistemine girme Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya
devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var

ÖĞRENCİ NOT GİRİŞ KILAVUZU


ÖĞRENCİ NOT GİRİŞ KILAVUZU

Not çizelgeleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının son kurul kararına göre düzenlenmiştir.

Not Girişleri sadece İlköğretim resmi/özel okulları için hazırlanmıştır.
Diğer türlerde olan okullar giriş yapmayacaktır.


1-Öğrenci Not Girişleri için Kurum İşlemleri


altında Not Girişi Kilitle, Davranış Notları,
Ders Not Girişi ve Hızlı Ders Notu Girişi
bölümleri eklenmiştir.

2 Not Girişi Kilitle


Okul yöneticileri tarafından not giriş
ekranları, ders öğretmenlerine
yetkilendirilebilir. Öğretmenler, not
girişlerini tamamladıktan sonra okul
yönetimi notlar üzerinde işlem yapılmaması
için istediği sınav, proje, ders ve etkinliklere
katılım, notlarına ait kilitleme işlemi
yapabilir. Kilitleme yapılan sınavlar, projeler
ve performans belirlemeye yönelik

E okul 8383 MEB Mobil Bilgi Servisi genelgesi

E okul 8383 MEB Mobil Bilgi Servisi genelgesi
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Bilgiİşlem Grup Başkanlığı
Sayı : 65968543/10.06/131291 24/02/2013
Konu : 8383 MEB Mobil Bilgi Servisi
GENELGE
2013/7
Bakanlığımız ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol gereği resmi ve özel
tüm öğrenci ve öğrenci velilerine e-Okul sisteminde üretilen devamsızlık, sınav tarihi, sınav
yeri, kazanılan okul, alınan not, haftalık ders çizelgesi, seçilen ders, nakil ve okul kaydına ait
bilgileri mesajla aktarmak için 8383 Mobil Bilgi Servisi kurulmuştur. Servisle ilgili
açıklamalara e-Okul Veli Bilgilendirme sayfasından ulaşılabilir.
Servisten yararlanmak isteyen kişilere Bakanlığımızca davet mesajı gönderilmekte,
kabul edenler servise üye yapılmaktadır.
İlgililere gönderilecek olan mesaj içerikleri Bakanlığımız sistemlerine girilen (e-Okul,
Açıköğretim Kurumları Sistemleri, MEBBİS) bilgilerden oluşturulmaktadır. Sisteme girilen