E Okul Lise Taban Puanları 2014

E Okul Lise Taban Puanları 2014

9.Sınıf Edebiyat Çalışma Notları soru ve cevap

9.Sınıf Edebiyat Çalışma Notları soru ve cevap
1-Dünya edebiyatındaki ilk roman ve yazarının adı nedir?
Don Kişot Cervantor
2-Konularına göre roman türlerinden birkaçını yazınız?
Tarih romanı,psikoloji, Polisiye romanı , aşk romanı , macera romanı,töre romanı
3-Edebiyatımızdaki ilk tarihi roman nedir?
Cezmi
4-“Masal Baba” olarak bilinen ünlü masal derleyicisi kimdir?
Eflatun Cem Günay
5-Hikaye çeşitlerini yazınız.
Durum hikayesi ,Olay hikayesi
6-“Manzum Hikaye” örnekleri ilk olarak ilk olarak hangi edebiyat döneminde yazılmıştır?
Serveti fünun
7-Edebiyatımızdaki ilk hikaye örneği nedir?
Letaifi Rivayet
8-İlk Mesnevi hangisidir?
Kutadgu Bilig
9-Masalların Bölümünü Yazınız?
Döşeme ,asıl masal,dua

Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Ünite Çalışma Notları Soru ve Cevapları

Ortaokul 6. Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Ünite Çalışma Notları Soru ve Cevapları
6. SINIF 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

1-Sürat Nedir?

SÜRAT(HIZ) Hareketli bir varlığın birim zamanda aldığı yola “SÜRAT” denir.
Belirli bir mesafeyi her hareketli aynı sürede bitiremez. Örneğin, 1 kilometre uzunluğundaki yolu yetişkin bir insanla küçük bir çocuk aynı sürede yürüyemez. Bu iki hareketli arasındaki zaman farkı sürat kavramıyla açıklanabilir. Bir salyangozla kedinin süratlerini karşılaştırmamız istenseydi hangisinin hada süratli olduğunu düşünürdünüz?
Evet, Hepimiz biliyoruz ki eğer ikisi de hareketliyse kedi salyangoza göre daha süratlidir.

2-Sürati ölçmek için hangi bilgilere ihtiyaç var?

Sürati hesaplamak için gidilen yolun ve bu esnada geçen zamanın bilinmesi gerekir.
Evi ile okulu arasında 300 metre olan bir öğrencinin süratini hesaplayabilmek için evden çıkıp okula varıncaya değin ne kadar zaman geçtiğini bilmemiz gerekir.

3-Süratin formülü nedir?

Ortaokul Ders Notları ve Yazılı Soruları

Ortaokul Ders Notları,Yazılı Soruları,ortaokul 6. sınıf ders notları,7.sınıf ders notları,8.sınıf ders notları

6.sınıf Fen ve Teknoloji 1. ünite çalışma notları, soru ve cevapları

6.sınıf Fen ve Teknoloji 1. ünite çalışma notlar, soru ve cevap

1-Hücrenin Temel Kısımları Nelerdir?

Hücrenin temel kısımları : Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların vardır.

2-Bilinen en küçük hücre nedir?

Bilinen en küçük hücre, bakteridir.

3-Bilinen en büyük hücre nedir?

En büyük hücreye deve kuşu yumurtasının sarısı,

4-En uzun hücre nedir?

Bilinen en uzun hücreye yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir.

5-Her hücrenin çekirdeği var mıdır?

Bazı ilkel hücrelerde çekirdek yoktur, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bu ilkel canlılarda bulunur.

6-Gelişmik düzeyine göre hücreler kaça ayrılır?

Hücreler gelişmişlik düzeyine göre ikiye ayrılır:

Lise 9.Sınıf Ders Notları

Lise 9.Sınıf Ders Notları,Lise 9.Sınıf Çalışma Notları,Lise 9.Sınıf Yazılı Soruları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1. Sınav Soru ve Cevapları

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1. Sınav Soru ve Cevapları

1-Türk Göçlerinin Nedenleri Nelerdir?

a)İklim değişikliği ve kuraklık,otlakların kuruması,Salgın hastalıkları
b)Nüfus artışı ve artan nüfusun topraklara sığmaması
c)Siyasi ve sosyal durum:Çin moğol baskısı,Türk boyları arası mücadeleler
d)Bağımsızlık duygusu: Başka bir milletin egemenliğine girmek yerine göç etmeyi tercih etmişlerdir.

2- Türk Göçlerinin Sonuçları Nelerdir?

a)Türk kültürü yayılmış
b)Yeni devletler kurulmuş
c)Bazı Türkler benliğini kaybettir örnek Bulgarlar
d)Başka göç hareketlerine neden oldu örnek kavimler göçü
e)Türk Tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaştı.

3-Kavimler Göçü ve Sonuçlarını açıklayınız?

Kavimler göçü 375 yılında olmuştur.
Hunların önünden kaçan barbar kavimlerin Roma imparatorluğu topraklarına gelmesidir.
Çok büyük neticeler oldu
Sonuçları:
İlk Çağ Kapandı - Orta Çağ Başladı
Göçe engel olamayan roma imparatorluğu ikiye ayrıldı DOĞU ROMA ve BATI ROMA

9.Sınıf Tarih 1.Ünite Çalışma Notları

9.Sınıf Tarih 1.Ünite Çalışma Notları

Tarih nedir ?

İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetini inceleyen bilim dalıdır .

Tarihçi kimdir ?

Tarih bilimiyle uğraşan kişilere denir .

Olay nedir ?

Kısa sürede olup biten başlangıcı ve sonu belli olan durumlara denir .

Olgu nedir ?

Uzun süre içerisinde gerçekleşen değişikliklere denir .

Belge nedir ?

Bir olayın yada olgunun yazılı ispatıdır .

Arşiv nedir ?

Tarihi belgelerin saklandığı yerdir .

Kaynak nedir ?

Tarihe delil olabilecek her türlü bilgi ve belgedir.

Çağ nedir ?

Tarihteki önemli olaylar belirten zaman aralığıdır.T

Takvim nedir ?

Tarihteki gelişmeleri zaman sıralamasına göre büyükten küçüğe sıralanmasına denir .

Milat nedir ?

Hz.İsa’nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcıdır .

Hicret nedir ?

E-Okul Öğretmen,E Okul Yönetim İşlemleri

e Okul, e-Okul, e okul öğrenci giriş, e okul öğretmen not girişi, e-Okul Veli Bilgilendirme, e Okul meb, e-Okul Veli, e karne, e okul öğretmen, e okul öğrenci, e-Okul karne, e-Okul giriş, e-okul yönetim, e okul not değiştirme, e okul kayıt

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


E okul öğretmen, MEB e okul öğretmen girişi

E-OKUL VELİ,E-OKUL ÖĞRENCİ BİLGİ

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi aynı zamanda, E-Okul Öğrenci Bilgilendirme sitemi olup her ikisi de aynı yerden giriş yapılmaktadır.e-okul vbs,eokul veli,eokul veli bilgilendirme,e okul öğrenci,e okul öğrenci işleri,e okul öğrenci bilgi sitemi olarak yapılan tüm aramalar aynı yerden yapılmaktadır.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul Öğrenci Bilgileri Giriş ve Sorgulama
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde öğrencilere ait pek çok bilgiye ulaşmak mümkündür. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi bünyesindeki bilgiler 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar sırasıyla Sınav Bilgileri, Öğrenci Bilgileri ve Seçmeli Ders Seçim İşlemleri şeklindedir.

Liselerde Uygulanacak Yeni Not Sistemi

Liselerde Uygulanacak Yeni Not Sistemi
Liselerde Uygulanacak Not Sistemi

Liselerde Uygulanacak Not Sistemi. 7 Eylülde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde not sistemi tamamen değişti. E-okulda yayımlanan duyuruyla sözlü notu alanı kaldırıldı.

7 Eylülde yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre liselerde not sistemi tammen değişti. E-okulda yayımlanan duyuruyla sözlü notu alanı kaldırıldı.

E-okulda 6 sınav notu, 3 performans notu, 3 uygulama 1 proje alanı ayrılacakmış. Kopya çeken öğrenciye sınav notu olarak K yazılacakmış, sınava mazeretsiz girmeyen ya da performans çalışmasını getirmeyen öğrenciye G yazılıp sınav notuna dahil edilecek.

Sayı :84037561/200/2705339 27/09/2013
Konu Yönetmelik Uygulamaları

İŞLEM GRUP BASKANLIĞINA

Ílgi: 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

Lisede sınıf geçme notu 50, Devamsızlık 10 Gün

Lisede sınıf geçme notu 50, Devamsızlık 10 Gün
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) hazırlanan ve güncellenen ortaöğretime geçiş sistemine yer verilen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, ortaöğretim kurumlarına devam zorunluluğu getirilerek, özürsüz devamsızlık 10 günle, özürlü özürsüz toplam devamsızlık ise 45 günle sınırlandırıldı. Başarı puanı 45'ten 50 puana yükseltildi. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesine yönelik puanlar yeniden belirlendi.

Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, yönetmelik değişikliğiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaöğretimle ilgili 11 yönetmelik ve 4 yönerge içeriğinde bulunan 832 maddelik mevzuat hükümlerinin sadeleştirilip güncellendiğini, 227 madde ve 3 geçici maddeyle ilk defa bir çatı yönetmelik altında toplandığını belirtti.

E okul Yıl Sonu Başarı Notu Tespiti

E okul Yıl Sonu Başarı Notu Tespiti
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Başarısının Tespiti

Bir dersin yıl sonu puanı ve notu (5)

Madde 29 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin yıl sonu puanı;

a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

E okul Dönem Notlarının Tespiti mevzuat

E okul Dönem Notlarının Tespiti mevzuat
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumlarında sınıf geçme ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğin ilgili maddesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dönem Notlarının Tespiti

Dönem puanı ve notu (4)

Madde 27 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Elde edilen puanın nota çevrilmesiyle dönem notu tespit edilir. (Ek cümle:1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile dönem puanı ve notu verilebilir.