2016-2017 Öğretim Yılı Liseler İçin İstenen Belgeler Nelerdir ?


2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Liseler İçin İstenen Belgeler Nelerdir ? 2016-2017 Yılı Liselere kayıt için hangi belgeler-evraklar hazırlanmalı? Lise kaydı için hangi belgeler neler gerekli ? Lise Kayıtları İçin Gerekli Belgeler Neler? Anadolu – Fen – Sosyal Bilimler – Meslek Liseleri bütün liselere kayıt için hangi belgeler gerekiyor?

12 Ağustos'da açıklanan TEOG sonuçları ile bir liseye yerleşen öğrencilerin hangi belgelerle müracaat etmesi gerektiği aşağıda verilen örneklerde açıklanmıştır.

Ancak ilk yerleştirmede kazandığı liseyi beğenmeyip bir başka liseye nakil başvurusu yapmayı düşünen öğrencilerin kayıt iş ve işlemleri nakilden sonra başlamaktadır.

2016-2017 LİSE VE PANSİYON KAYITLARI İÇİN ÖRNEK DUYURULAR

Anadolu Lisesi (Pansiyonsuz)(1. Örnek)

Kayıt İşlemleri Sistem Üzerinden Otomatik Olarak Yapılacak Olup, Okulumuzu Kazanan 9.Sınıf Öğrenci Ve Velilerin 15-26 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Okul İdaresine Başvurarak Aşağıdaki Evrakları Hazırlamaları Gerekmektedir.

1-Seçmeli ders dilekçe formunun doldurulması

2-Veli bilgi formunun doldurulması

3-Ortaokulda burs alan öğrencilerin burslu olduğuna dair yazılı beyanı

4-8.Sınıfta iken bursluluk sınavına girip kazanan öğrencilerin kazandığına dair belge ve öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ve ekleri (EK-1)

5-Okulumuzun pansiyonu olmadığından, okulumuza kayıt olan ve iş merkezinde barınacak yeri bulunmayan öğrencilerden, devlet pansiyonlarında barınmak isteyenlerin dilekçe ve EK-1 belgesi vermeleri gerekmektedir.

6-Köy ve beldelerde ikamet eden, taşımalı eğitimden yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri okul yönetimine dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Anadolu Lisesi (2.Örnek)

1. İlköğretim Diplomasının Aslı

2. Kazandı Belgesi (Mezun Olduğu İlköğretim Müdürlüğünden Onaylı)

3. 10 TL´lik Posta Pulu

4. 4 Adet Mektup Zarfı

5. Kesin Kayıt Zarfı (Okula Gelindiğinde Okul Aile Birliği´nden Temin Edilecektir)

6. Kesin Kayıtlar Sabah 10.00-12.00 Saatleri İle Öğle 14.00-16.00 Saatleri Arası Yapılacaktır

7. Kesin Kayıt İçin Öğrencinin Birinci Derece Yakını (Anne Veya Babası) Okula Gelmesi Gerekmektedir

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Fen Lisesi

1) Öğrenim Belgesi aslı
2) Nüfus cüzdanının fotokopisi

Yatılı okuyacaklar için
1) Sağlık raporu ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığına dair.)
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Yatılılık işlemlerinde kullanılacaktır)
3) Aile durum beyannamesi(EK-1) Okuldan temin edilecek ( Aile durum beyannamesine ve ekli belgelere göre öğrencinin paralı / parasız yatılı durumu belirlenecektir.)
4) Burslu ise mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair belge

Not: Bu evrak kayıt için gerekli değildir.Eksik olan belgeler daha sonra da tamamlanabilir.

Spor Lisesi (Pansiyonlu)

Kesin Kayıt İçin İstenenler ;

1. 2 Pk. A4 Fotokopi Kağıdı

2. 20 TL. Posta Pulu (Öğrenci devamsızlıklarının iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi için)

3. Ortaokulda burslu okuyorsa, mezun olduğu okuldan burslu olduğuna dair resmi yazı

Pansiyon Kaydı İçin İstenecek Bilgi Ve Belgeler

1. Pansiyon Taahhütname

2. Sağlık raporu (“SPOR LİSESİNDE SPOR DERSLERİNE KATILMASINDA VE YATILI OKUMASINDA SAKINCA YOKTUR.” ibaresi mutlaka olacaktır. Tek hekimden alınacak sağlık raporu yeterlidir.)

3. Pansiyona kayıt dilekçesi

4. 2 Adet vesikalık fotoğraf

5. Pansiyondan kontenjanlar ölçüsünde faydalanılacaktır. Eğer öğrenci parasız yatılı okuma şartını tutmuyor ve paralı yatılı okuyacak ise ilk taksit 587.50 TLokul pansiyonuna kaydolduğu gün tahsil edilecektir. (Pansiyondan yararlanmak isteyenler için, Ailenin maddi geliri yıllık kişi başına düşen 7.549.20 TL ‘ yi geçmiyorsa parasız yatılı okuyacaktır.)

6. Maddi Durum Belgesi :

Bu belge

a.) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ( EK-1 ) ile bu Beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan velinin ve çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelir durumunu gösteren yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan belge

(Çalışanlar kurum amirlerine, hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar mahalle muhtarlarına onaylatacaklardır. Halen çalışan memur ve işçiler için kurumlarından alınacak 2011 yılına ait maaş bordroları. Emekliler için maaş aldıkları bankadan alınacak 2011 yılına ait maaş durumunu gösteren yazı. Esnaf için 2011 yılına ait gelir durumunu gösteren Vergi Dairesinden alınacak yazı. Bağ-Kur’a kayıtlı olup pirim ödeyenler için 2011 yılı için Bağ-Kur’dan alınacak yazı.)

b) Aile nüfus kayıt örneği,

c) Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği, istenir .

Not : Ailenin bir önceki mali yıla (2016) ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın(2016) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücreti olan 2350,00 TL´ nin üç katını geçmemek kaydıyla , istenen belgeleri teslim etmek koşuluyla okulumuzun pansiyonundan parasız yatılı ; miktarı aşanlar ise istemeleri kaydıyla paralı yatılı olarak faydalanırlar.Maddi durum belgeleri için ;yalan beyan eden ve belgeyi onaylayanlar sorumludur. Yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında yasal soruşturma açılacaktır.

KESİN KAYITTA İSTENEN EVRAKLAR TAM GETİRİLMELİDİR

Pansiyon kaydı için istenen evraklar

1-Çocuğunu parasız /paralı okutmak istediğine dair dilekçe(okulumuzda verilecektir).

2-EK-1 FORMU(velinin maddi durumunu gösterir,beyanname).Sayfa alt kısmından indirebilrsiniz.

3-Sınavın yapıldığı yıl tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almadığını gösteren mezun olduğu okul müdürlüğünden yazı.

4-Nüfus kayıt örneği.

5-Dört adet resim.

6-Yatılı olarak okulumuzda okumasına engel olmadığına dair resmi doktordan alınacak sağlık raporu ve akciğer grafisi

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1-Öğrencinin kan grubunu gösteren resmi belge.

2-muvaffakat formları(okulumuzda verilecek)

NOT:Zamanında kayıt belgelerinin tamamlanması zorunludur.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenciye Ait 4 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)

30 TL Değerinde Posta Pulu

2 Top Fotokopi Kağıdı

1 Adet Klasör

6 Adet Tahta Kalemi (2 Farklı Renkli)

1 Adet Tahta Silgisi

1 Paket Şeffaf Dosya (100’lük)

Özel Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Öğrenci Kaydı Sırasında İstenecek Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Mezun olduğu okuldan puanını gösterir belge

3. Puan Belgesi(Okul Müdüründen onaylı)

4. Sağlık Ocağından; “Sağlığının girmek istediği mesleğin eğitim ve öğretiminin yürütülmesi için gerekli olan özel sağlık şartlarını taşıdığına dair sağlık kurulu raporu”.( Kekemelik – Şaşılık – Görme yetersizliği , bulaşıcı hastalıklar , sinir sistemi bozuklukları hastalıkları ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder.)

5. Tetanoz aşı kartı

6. Okuldan verilen ve veli tarafından doldurulan kayıt formu- kayıt sözleşmesi

Başka Bir Okula Nakil Almak İsteyen Velilerimiz Tüm İşlemlerini Öğrencinin Mezun Olduğu Ortaokula Verilecek Dilekçe İle Yapacaklardır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.